och sekretesslagen

642

Offentlighetsprincipen - kortfattat om lagstiftningen

I den redogörs kortfattat för rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och begränsningarna av denna rätt i offentlighets- och OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Inledning Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet. Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förordning . om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 1 oktober 2020 . Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

Offentlighet sekretess förordning

  1. Butiksbiträde arbetsuppgifter
  2. Som ej kan märkas webbkryss
  3. Arabiska radion

Handlingsoffentlighet ger rätt till var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. Denna rätt kan dock begränsas genom sekretess. Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess innebär ett förbud att röja vissa uppgifter.

Upphävt författning Statsrådets förordning om… 681/2010

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Inledning Denna vägledning behandlar de viktigaste bestämmelserna om offentlighet och sekretess i universitetets verksamhet. Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 28 november 2019 Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 2 1§ Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan + 2021-02-19 HFD 433-20 Högsta förvaltningsdomstolen belyser dataskyddsförordningens förhållande till offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen – Wikipedia

För fördjupad information om Tullverkets uppdrag och organisation hänvisas till förordningen (2007:782)  14 apr 2020 förordningar om medicinteknik – del 2” (Ds 2019:32). TU – Medier i TU begränsar sitt yttrande till förslagen om offentlighet och sekretess.

diariet som avses i 1 kap. 1 § andra stycket Förslag till förordning om ändring i 1.2 offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Härigenom föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.
Byggvaruhus boras

Offentlighet sekretess förordning

Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 28 november 2019 Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 2 1§ Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan + 2021-02-19 HFD 433-20 Högsta förvaltningsdomstolen belyser dataskyddsförordningens förhållande till offentlighets- och sekretesslagen.

1§ En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling Offentlighet & sekretess: Kommande och hållna föredrag av Sören Öman om ämnet.
Blodcentralen akademiska uppsala

Offentlighet sekretess förordning miljopolicy foretag
bostadsbidrag pensionsmyndigheten
utbetalning aktivitetsstod
solgården svalöv
svensk familjeserie
mekanika teknik 1

Offentlighetsprincipen och sekretess

26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

Rättslig information Kronofogden

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON Mathias Säfsten Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) (pdf 418 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i … Kommersiell sekretess innebär att uppgifter om en anbudsgivares affärs- eller driftförhållanden inte får lämnas ut om det kan antas att denne lider skada om uppgiften lämnas ut. Uppgifterna kan t.ex. gälla företagshemligheter, tekniska eller affärsmässiga lösningar, interna strategier, innovationer eller annan känslig information.

Offentlighetsprincipen och sekretess Kortfattat om lagstiftningen Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett ut- 3 §Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om enskilds användning. av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den. som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men. Om det finns en uppgiftsskyldighet enligt lag eller förordning ska uppgifter lämnas ut (10 kap. 28 § OSL).