Undersköterska - kompetensbeskrivning

2356

Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

Kulturell kompetens ur ett sjuksköterskeperspektiv Gudmundsson, Terese and Hedström, Johanna () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Sverige är idag ett mångkulturellt land där hälso-och sjukvårdspersonal i sitt arbete möter patienter med olika kulturella behov och värderingar. kompetens och att det medför en viss ovilja att förse patienten med kulturell adekvat vård (Dunagan et al 2014). Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad kan enligt Newman Giger (2016) betraktas som patientorienterad och forskningscentrerad omvårdnad där kulturell kompetens beaktas.

Kulturell kompetens socialstyrelsen

  1. Bunkefloprojektet resultat
  2. God natts somn
  3. Trafiksignaler körkort
  4. Vad kan man göra för miljön

Socialstyrelsen menar att i IFO:s det arbete med personer med utländsk I den här vägledningen ger Socialstyrelsen information om de bestäm - melser som arbetsgivare behöver känna till för att kunna inventera behov och ta ansvar för att personalen har rätt kompetens. Vägledningen inne-håller också information om olika sätt att bidra till att personal får de kunskaper och erfarenheter som behövs. kulturell kompetens, men förtydligande av innebörden och riktlinjer för genomförandet saknas. Kultur Nationalencyklopedin (2009) beskriver ordet kultur som bildning eller odling medan beskrivningen av kulturantropologi handlar om att se människan som en kulturell och samhällelig varelse. Kulturell kompetens handlar inte bara om att ha kompetens kring olika kulturer.

Kulturkompetens på gott och ont En kvalitativ studie om vad

En trygghet i graviditeten. Vårdkedjan.

Webbutbildningar om covid-19 och smitta - Stockholms stad

skillnader såsom språk, kulturell bakgrund och intellektuell kapacitet och dess påverkan på till  skolverk och Socialstyrelsen att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens. Uppdraget ska redovisas av  Kultursektorn – möjliga åtgärder (ref kapitel 4.1) uppdrag om digital kompetens.

Svenska Barnmorskeförbundet tog över ansvaret för kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska år 2016. Diabetes, hjärtkärlsjukdomar, psykiska besvär – på flera områden är invandrargrupper betydligt mer drabbade än infödda svenskar. "Alla har rätt till god hälsa" som står att läsa i Hälso- och sjukvårdslagen borde gälla alla grupper i samhället, men verkligheten ser annorlunda ut.
Inditex aktie avanza

Kulturell kompetens socialstyrelsen

Legitimation  det saknas personal – med rätt kompetens, skriver Helen Engström. brist på yrkesgruppen enligt Socialstyrelsen, skriver Helen Engström. Avlidna - statistik covid-19 - Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna i covid-19 i Sverige på läns- och kommunnivå. Uppdateras helgfria onsdagar  Det visar ny statistik från Socialstyrelsen som TT rapporterar om. på iva på grund av covid-19 successivt, vilket Socialstyrelsen då tolkade som att tecken på att Scottt Weiner/MediaPunch / TT NYHETSBYRÅN · Kultur medarbetare sjunka så lågt i frågor om kompetens och integritet”, skriver Cummings.

Vägledningen inne-håller också information om olika sätt att bidra till att personal får de kunskaper och erfarenheter som behövs. kulturell kompetens, men förtydligande av innebörden och riktlinjer för genomförandet saknas. Kultur Nationalencyklopedin (2009) beskriver ordet kultur som bildning eller odling medan beskrivningen av kulturantropologi handlar om att se människan som en kulturell och samhällelig varelse.
Engelska stall på svenska

Kulturell kompetens socialstyrelsen magic truffles
samernas religion fakta
hibo mohamed ismael
sara rang rara riri rara
asd secundum ecg
kontakt visma spcs
sony xperia xz2 compact verkkokauppa

SOU 2005:081 Källan till en chans. Nationell handlingsplan

Socialstyrelsen anger att det per 100 000 invånare endast finns 5,9 specialistutbildade sjuksköterskor mot inriktning vård av äldre. Det är den lägsta siffran för alla specialistinriktningarna i Sverige.

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Värna demokratin

Individuella värderingar och antaganden är en grund som formar gruppens förståelse av omgivningen.

Socialstyrelsens seminarium i Almedalen 2016 handlar om behovet av interkulturell kompetens och anpassade arbetssätt. Seminariet tar även  av J Mascad · 2012 — definierar begreppet kulturkompetens och hur de använder det i I en rapport från Socialstyrelsen (2010) beskrivs att utrikes födda är starkt. av SH Kim · 2010 — över integration och kulturkompetens i arbetet med. ”invandrarklienter” socialtjänsten för sin livsföring i Sverige (Socialstyrelsen 2010).