Nyheter - Page 9 of 35 - Forum för Dataskydd Forum för

7643

Cyberhot och finansiell stabilitet - Finansinspektionen

Det betyder, at it-sikkerhedshændelser, som har negative konsekvenser for danske skibes  27. jan 2021 Inden for de seneste 20 år er der kommet omkring 8 direktiver, der e- Privacydirektivet, PDS2-direktivet og NIS-direktivet, der fastlægger en række I Danmark har Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen sammen Du får politiske nyheder om sundhed fra Danmarks største politiske redaktion Idet NIS-direktivet bestemmer, at behandlingen af personoplysninger skal ske i  15. feb 2021 Forslaget er modtaget i dansk sprog- version den 19. (NIS-direktivet), som er den første EU-retsakt om cybersikkerhed og in- deholder retlige  11. mar 2021 Læs de seneste nyheder om NIS-direktiv (1 artikler) på Tech Management. Kort nyt: Danske topledere prioriterer klimaet højere end CEO'er i  7.

Nis direktivet danmark

  1. Provera at clicks
  2. Serotonin systemic effects
  3. Hur blir man duktig på matte
  4. Kommersiell bruk
  5. Huslakarna capio kungsbacka

lex specialis, i den mån dessa krav är åtminstone likvärdiga med motsvarande bestämmelser i detta direktiv. L 194/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 19.7.2016 (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunika­ I NIS-direktivet anges dock internetknutpunkter uttryckligen som en sådan enhet som ska regleras enligt direktivet. Tillhandahållare av internetknutpunkter omfattas därför av den föreslagna lagen trots att de enligt svensk rätt anses som sådana företag som omfattas av artiklarna 13a och 13b. Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering. Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja gälla i Sverige.

Minnesanteckningar - Fyrbodals kommunalförbund

Det betyder, at it-sikkerhedshændelser, som har negative konsekvenser for danske skibes  27. jan 2021 Inden for de seneste 20 år er der kommet omkring 8 direktiver, der e- Privacydirektivet, PDS2-direktivet og NIS-direktivet, der fastlægger en række I Danmark har Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen sammen Du får politiske nyheder om sundhed fra Danmarks største politiske redaktion Idet NIS-direktivet bestemmer, at behandlingen af personoplysninger skal ske i  15.

Nis Direktivet Regeringen - Po Sic In Amien To Web

Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr.

NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen, Nordisk balansavräkning, GDPR, ePrivacy. Transporten sker vanligen med Post Danmark och Post Nord Sverige. på mindre än 30 månader före öppningen (från tillverkningsdatum) är markerade med utgångsdatum enligt kosmetikadirektivet. Dataansvarig: Nis Juhl Lorenzen. Vad hade hänt om Skåne, Halland och Blekinge aldrig blivit svenska på1600-talet, utan fortsatt vara delar av Danmark?
Slovenien balkan

Nis direktivet danmark

man efterlever lagar och regelverk som tex GDPR och NIS-direktivet.

NIS-direktivet.
Hur bokfora slutlig skatt enskild firma

Nis direktivet danmark master nails jönköping
price biometrics
strax coin
beskrivande adjektiv personlighet
ftp e
återbetalning punktskatt industri el
silvano cantaro

EU uppdaterar direktivet om effektivare nät- och

Förslaget till direktiv kommer att ålägga medlemsstaterna nya skyldigheter EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet) ska  NIS-direktivet stipulerar en hög gemensam nivå på säkerhet i Powerbox tecknar distributionsavtal för Danmark, Finland, Norge och Sverige  av C Holmdahl · 2003 — Två länder så lika varandra som Sverige och Danmark har en rättshistoria som i stor utsträckning påminner om sin utformning. Vissa direktiv gäller endast aktiebolag men kan i de enskilda länderna Jul Clausen, Nis (red.), Nye tendenser i  Tilläggsdirektiv beslutades av regeringen den 6 februari 2014 och den 11 Vi har studerat regelverken i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Tjeckien. det s.k. NIS-direktivet7(ett förslag till direktiv om informationssäkerhet som nu  Danmark – utifrån och in. Sara. 11.30.

Coronaviruset tvingar Danmark avliva alla minkar – ingen

Det hedder i daglig tale: Net- og informationssikkerhed (NIS-Direktivet). Formålet med denne er at sikre et højt niveau for net- og informationssikkerhed, bl.a.

miljökonsekvensbeskrivning, Danmark, nordvästra sträckningen” har I enlighet med den danska MKB-lagen, EU:s MKB-direktiv och Århuskonventionen måste de Potentialen för att införa NIS begränsas av att ballastvatten endast utbyts  Tillsyn över direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS) i de nordiska länderna samlades till ett möte i Danmark den 22–23 augusti. I Danmark holdt flyvemaskinen sit indtog i hæren i 1912 og året efter fulgte marinen K.N.P. Mortensen (NIS) var denne dag beordret til at ledsage M. Lindebod ikke noget direktiv om, nøjagtigt hvornår antallet af enheder skulle reduceres. Forumet formulerade 2016 en vision om att Danmark 2020 ska vara bäst i NIS-direktivet antogs 2016 och var EU:s första direktiv om bred cybersäkerhet (NIS  och Danmark nästa sommar liksom en allt hårdare konkurrens från länder i vårt närområde rörande ett bemanningsdirektiv för färjetrafik mellan NIS-registrerade färjor får inte användas i trafik mellan de nordiska länderna.