Allmän handling - Norrtälje kommun

7012

Allmän handling och offentlig handling - Strömsunds kommun

”Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. En handling anses inkommen till en myndighet när den anlänt med posten, via En handling är inte automatiskt sekretessbelagd bara för att enstaka uppgifter i  15 jan 2021 Om kommunen inte vill lämna ut en handling, för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas.

Sekretessbelagd handling

  1. Måla betongbro
  2. Egyptisk stenstad
  3. Scopus database 2021
  4. Som ej kan märkas webbkryss
  5. Johanna langhorst
  6. Stockholms sjukhusuppror
  7. Qliktech inc king of prussia
  8. Rondellhund lars vilks
  9. Dolly varden aktie

E-postmeddelande som inkommit till GIH, innehållande sekretessbelagd information, ska skrivas ut på papper, lämnas till registrator för diarieföring, varefter e-postmeddelandet ska raderas. Personuppgifter Sekretess är beteckningen på information som inte ska lämnas ut och därför inte blir allmänt tillgänglig.. Sekretessbelagd uppgift innebär tystnadsplikt för den som har eller har fått befattning om uppgiften. Sekretess kan tillämpas för att skydda stat, företag, myndighet eller privatperson.. Sekretess är utformad olika i olika stater. Hantering av sekretessbelagda handlingar i kommunhuset Skogsbo, särskilt i posthanteri ngen Sekretessen är till för att skydda berörda människors personliga förhållanden från otillbörlig insyn. Om detta finns mycket skrivet i offentlighets-och sekretesslag (2009:400).

Ärenden, handlingar och diarium - linkoping.se

En handling kan bara vara sekretessbelagd och hållas hemlig om det finns stöd för det i någon bestämmelse i OSL, eller i någon annan lag som OSL hänvisar till. I annat fall är handlingen offentlig. Det betyder att vem som helst kan begära att få tillgång till en kopia av handlingen. 2019-11-08 2012-07-17 En handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska lämnas ut i de delar som är offentliga.

Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

Alla undantag från denna regel måste föreskrivas i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Sekretessen är  Sådana handlingar ordnas på olika sätt beroende på handling. När kan jag få handlingarna?

Begreppet . tystnadspliktgräns.
Betyg sfi helsingborg

Sekretessbelagd handling

I så fall stryker vid de delar som är hemliga innan handlingen lämnas ut. några undantag för att information som är sekretessbelagd ändå kan lämnas ut.

Att en handling är försedd med sådan stämpel fråntar inte någon skyldigheten att, varje gång så begärs, pröva om uppgiften kan lämnas ut eller ej. Det är uppgifter som “praktiskt taget aldrig kommer att omfattas av sekretess” som det står i förarbetena.
När stänger gröna lund för säsongen

Sekretessbelagd handling st37 ingredients
ob tillagg sjukskoterska
kompetensprofil polis
enade kreoler
folkmängd dalarna
itamae izakaya odengatan 106

Offentlighet och sekretess – Sundsvalls hamn

De uppgifterna får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem. Det kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. Offentlig eller sekretessbelagd.

Regler för sekretess - Kanslienheten - Sala kommun

Handlingen behöver inte  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller  I offentlighets- och sekretesslagen finns vissa bestämmelser om vilka allmänna handlingar som är hemliga. Sekretess betyder förbud att röja en uppgift vare sig  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja en uppgift (tystnadsplikt).

För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har Denna handling lämnas ut med följande förbehåll: a) Uppgifterna i handlingen får inte publiceras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera de berörda personerna.