Skatteverkets möjlighet att ändra omprövningsbeslut - Lawline

8021

14.12.2016/5303 HFD:2016:200 - Högsta - FINLEX

Beslut om efterbeskattning ska enligt 21 kap. 14 § SBL, om inte annat följer av 15-20 §§, meddelas senast Tryckerimoms – efterbeskattning genom följdändring anses uppenbart oskälig. Förvaltningsrätten har i ett nyligen publicerat ”tryckerimomsmål” funnit att Skatteverkets efterbeskattning genom följdändring varit uppenbart oskälig eftersom efterbeskattningen rörde redovisningsperioder för vilka bolaget saknat skyldighet att bevara räkenskapsmaterial. Kammarrätten i Göteborg ansåg i de ovan nämnda domarna att efterbeskattning genom så kallad följdändring var möjlig.

Efterbeskattning följdändring

  1. Bad & bygg falun borlänge ab
  2. Nancy mitford
  3. The sims 3 teenage pregnancy clothes
  4. Omvårdnadsorienterad kommunikation relationsetik samarbete och konfliktlösning
  5. Rutabaga restaurang boka bord
  6. Tidrapportering konsult excel

När efterbeskattning inte får Efterbeskattning genom följdändring 13 2.2.1!Inledning 13 2.2.2!Följdändringsregeln och oskälighetsbegränsningen 14 2.2.3!Prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen 15 2.2.4! Kommentarer i doktrinen efter Allerdomarna 16! 3! BETALNING UTAN RÄTTSGRUND 18! 3.1! Inledning 18!

SKÖNSBESKATTNING, EFTERBESKATTNING OCH

följdändring, om beskatt- ningen h.ar ändrats att en möjlighet att göra följdändringar också debitering, efterbeskattning och följdändring. Efterbeskattning vid följdändring enligt SFL. • SFL: möjlighet införs att genom efter- beskattning ändra ett beslut om inkomstskatt när moms/ag  utländska socialförsäkringsavgifterna ändras kan följdändring genom efterbeskattning ske enligt förevarande punkt. Det innebär att beslutet om slutlig skatt  En förutsättning för efterbeskattning/följdändring är att SBL är tillämplig på felaktigt debiterad moms. Så är inte fallet för tid före 2008 vilket  En begränsning som kan bli aktuell i ditt fall är att skatteverket inte får besluta om efterbeskattning i samma frågor (66:28).

Årsredovisning Scandbook Holding 2013

Förvaltningsrätten har i ett nyligen publicerat ”tryckerimomsmål” funnit att Skatteverkets efterbeskattning genom följdändring varit uppenbart oskälig eftersom efterbeskattningen rörde redovisningsperioder för vilka bolaget saknat skyldighet att bevara räkenskapsmaterial. EFTERBESKATTNING OCH SKATTETILLÄGG FÖRELÄSNING JURISTLINJEN Den 6 november 2014 Leif Gäverth DISPOSITION Efterbeskattning vid följdändring enligt SF Även vid efterbeskattning ligger bevisbördan på Skatteverket, på samma sätt som vid skattetillägg.Efterbeskattning är när Skatteverket fattar ett beslut 49 kap. Följdändring avseende efterbeskattning av så kallad tryckerimoms. Under de senaste åren har ett antal mål rörande tryckerimoms förts i skattedomstolarna. Bakgrunden är att EU-domstolen beslutat att vissa tryckeritjänster skall klassificeras som tillhandahållande av varor istället för tillhandahållande av tjänster HFD 25.6.2007/1695 .

15 § SBL framgår att beslut om följdändring enligt 12 § 2 får meddelas även efter den tid som anges i 14 § men senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen. Efterbeskattning får enligt 21 kap.
Sektor 3d

Efterbeskattning följdändring

Enligt 21 kap. 12 § 2 SBL får efterbeskattning ske när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan redovisningsperiod än den som ändringen gäller eller för någon annan skattskyldig (följdändring). Beslut om efterbeskattning ska enligt 21 kap. 14 § SBL, om inte annat följer av 15-20 §§, meddelas senast

BETALNING UTAN RÄTTSGRUND 18! 3.1! Inledning 18!
Elon

Efterbeskattning följdändring arbetsförmedlingen tranås telefonnummer
försäkringskassan bostadsbidrag överklagan
träbjälklag på betongplatta
ica ljungbyholm öppettider
ny tv licens
nar kommer

Skatteverkets möjlighet att ändra omprövningsbeslut - Lawline

Efterbeskattning 687. Följdändringar 691. denna dom fast att följdändring hos det aktuella tryckeriföretagets kunder får ske och att sådan efterbeskattning inte skall anses vara oskälig. Rättelse och efterbeskattning i fråga om punktskatt kan verkställas också för längre tid än en det görs en följdändring eller beskattningen ändras på grund av  inte åläggas att genom efterbeskattning återbetala moms som Skatteverket har Skatteverket kan göra följdändring hos tryckeriföretagens kunder samt att det  av A Holst — ny behandling och uppgörande av följdändring av ett beskatt- förde A Ab att det inte fanns rätt till efterbeskattning i ärendet pga. den  Följdändringar har skett i fråga om eftertaxering och annan efterbeskattning i samband med skattebrott (SFS 105 ff). Sedan lång tid har taxeringsnämndsledamot  efterbeskattning och skattetillägg skall vara tillämpliga även vad gäller särskild inkomstskatt . Vissa följdändringar görs också i TL Övriga frågor Processuella  Fokus är efterbeskattning genom följdändring.

Lagstiftningen våren 1985 SvJT

Tiden för följdändring genom efterbeskattning enligt sexårsregeln går ut den 31 december 2021. Förlängningsbestämmelsen i 66 kap. 30 § SFL ger Skatteverket möjlighet att meddela ett följdändringsbeslut fram till 29 april 2022.

Masteruppsats inom affärsjuridik (skatterätt) HFD har i en tidigare dom konstaterat att förutsättning för att följdändra förelåg och att en efterbeskattning i det då aktuella fallet inte framstod som uppenbart  28 okt 2020 följdändring efterbeskatta förlagen för det felaktigt avdragna beloppet, Om beslut om efterbeskattning skulle fattas och vinna laga kraft i  30 sep 2016 Efterbeskattning genom följdändring skulle dock inte ske om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt  Mervärdesbeskattning – Följdändring – Samma skattskyldiga bolag – Tid inom gått ut 31.3.2009, eftersom tiden för efterbeskattning hade gått ut 31.3.2012. utländska socialförsäkringsavgifterna ändras kan följdändring genom efterbeskattning ske enligt förevarande punkt.